BİNA 35 BABTIR:Bunlardan 6 tanesine SÜLASİ MÜCERRED denir:1-Feale-Yef'ulü

2-Feale-Yef'ilü

3-Feale-Yef'alü

4-Feile-Yef'alü

5-Feule-Yef'ulü

6-Feile-Yef'ilüBunlardan 12 tanesine SÜLASİ MEZİD denir:Bu 12 bab da 3 nevidir:

1-Kendisine tek harf ziyade olunandır.Bu da 3 tanedir:

1-İF'AL BABI= Ef'ale-Yuf'ilü-İf'alen
2-TEF'İL BABI= Fa'ale-Yufa'alü-Tef'ılen
3-MUFAALE BABI= Fâale-Yufâılü-Mufâaleten

2-Kendisine 2 harf ziyade olunandır.Bu da 5 tanedir:

1-İNFİAL BABI= İnfale-Yenfeılü-İnfiâlen
2-İFTİAL BABI= İfteale-Yefteılü-İftialen
3-İF'İLAL BABI= İfalle-Yefallü-İf'ılâlen
4-TEFA'UL BABI=Tefa'ale-Yetefa'alü-Tefa'ulen
5-TEFÂUL BABI=Tefâle-Yetefâalü-Tefâulen

3-Kendisine 3 harf ziyade olunandır.Bu da 4 babtır:

1-İSTİFAL BABI= İstefale-Yestefılü-İstifâlen
2-İF'ÎÂL BABI= İfav'ale-Yefav'ılü-İf'îâlen
3-İF'IVVAL BABI= İfavvele-Yefavvilü-if'ıvvâlen
4-İF'ÎLÂL BABI= İf'ââlle-Yef'âllü-İf'îlâlen

Bunlardan bir tanesi RÜBAİ MÜCERRED içindir.Bu da bir babtır:

1-Fa'lele-Yufa'lilü-Fa'leleten

Bunlardan 6 tanesi DAHRECE MÜLHAK içindir:

1-Fev'ale-Yüfev'ilü-Fev'aleten
2-Fey'ale-Yüfey'ılü-Fey'aleten
3-Fa'vele-Yüfa'vilü-Fa'veleten
4-Fa'yele-Yüfa'yilü-Fa'yeleten
5-Fa'lele-Yüfa'lilü-Fa'leleten
6-Fa'lââ-Yüfa'lîî-Fa'leyeten

Bunlardan 3 tanesi RÜBAİ MEZİD içindir.Bu da 2 nevidir:

1-Kendisine bir harf ziyade olunan.Bu da bir babtır:

1-Tefa'lele-Yetefa'lelü-Tefa'lülen

2-Kendisine 2 harf ziyade olunanlar.Bu da 2 tanedir:

1-İfanlele-Yefanlilü-İfınlalen
2-İf'alelle-Yef'alillü-İf'ıll'âlen

Bunlardan 5 tanesi TEDAHRECE MÜLHAK içindir:

1-Tefa'lele-Yetefa'lelü-Tefa'lülen
2-Tefev'ale-Yetefev'alü-Tefev'ulen
3-Tefey'ale-Yetefey'alü-Tefey'ulen
4-Tefa'vele-Yetefa'velü-Tefa'vülen
5-Tefa'lâ-Yetefa'lî-Tefa'liyen

Bunlardan 2 tanesi İHRANCEME MÜLHAK içindir:

1-İfanlele-Yef!anlilü-İf'ınlalen
2-İf'anlâa-Yef'anlî-İfınlâen

 

Okul Zil Programı

yilsoftzil

9786059223690
logo5

Esma-ül Hüsna

Ziyaretçi İstatistikleri

Bugün484
Dün570
Bu hafta1830
Bu ay12760
Hepsi1015501