ÜNİTE-1 TEMYİZ

Temyiz  her zaman  nek’a ve mensup bir isimdir.Yani şifresi çift üstün (fetha)dır.

Çeşitleri:

1.Ağırlık biriminden sonra gelen isim temyiz oluyor, çeşiti ağırlı temyizi oluyor.

2.Ölçü temyizi, ölçek biriminden sonra gelen isim ölçü temyizi oluyor.

 

 

3.Sayı temyizi, sayıdan sonra gelen isim temyiz oluyor, adıda sayı temyizi oluyor.

11’den 99’a kadar sayı “temyiz”’i oluyor.

4.Alan temyizi, alan biriminden sonra gelen isim, alan temyizi oluyor.

Eğer sınavda nerde temyiz kapalılığı gerekiyorsa orda çift üstün gerekiyor.

Not: Temyiz her zaman mensup’dur, “nekre”dir ama “min” harfi “cer-i”  ile de veya isim tamlamasıyla da mecrur olabiliyor. Eğer muz-af olursa tek üstün taşır.

ÜNİTE- 2 SAYI VE TEMYİZİ

1-3’den 10’a kadar sayılan çoğul mecrur’dur.

2-11’den 99’a kadar sayılan yani temyiz müfret mansup’dur.

3-100’ler de ve 1000’ler de sayılan mefret mecrur’dur.

Sayının temtiz’i ile ilişkisi

1-3 sayısı dâhil her zaman cinsiyet yönünden sayılanın tersidir. Yani sayılan eril bir kelime ise sayı dişidir ve tersi. İster bu 3.13.23.33.43.53.63.73.83.93,

ÜNİTE.3

İLLETLİ FİİL VE ÇEKİMİ: İletli fiiller 3 çeşittir. 

1-“Elif” ile bitenler eğer mazi bir fiil elifle bitiyorsa, hum durumda elif düşer ve fetha olur.

2-“Ye” ile veya “Vav” ile mazi fiil bitiyorsa hum durumunda ötre olur.

İlet fiil mazi ise ne olur:

1-Eğer muzari fiil “Elif”le bitiyosa hum durumunda üstün olur

2-Eğer muzari fiil “Ye” ile veya “Vav” ile bitiyorsa, “hum”durumunda “ötre” olur. 

1. ÜNİTE:Arapça çıkan sorular

 

1- Temyizle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-Temyiz kendinden önceki cümlenin kapalılığını giderir.

B-Temyiz nekra olur.

C-Temyiz her zaman mansubtur.

D-Temyiz bazen bir ismi bazen de bi cümleyi açıklığa kavuşturur.

E-Temyiz bazen izafet bazen harfi cer ile mecrur olarak gelir.

Cevap: C. Çünkü Temyiz her zaman mansup değildir. مِنْ harfi ceriyle ve izafetle mecrur olabiliyor.

2- Aşağıdakilerden hangisinde alan temyizi vardır?

اِشْتَريْتُ رَطْلاً شاَياًA-

اِشْتريْتُ ذِراعاً أرْضاًB-

اِشْتَرَيْتُ كيساً سُكَّراًC-

اِشْتَرَيْتُ خَمْسةَ كُتبD-

طابَتِ الجِبالُ هَوَاءً E-

 Arşın demektir alan birimidir.ذراع Cevap: B. Çünkü

 

2. ÜNİTE

 

1- 30.000’in Arapça karşılığı hangisidir?

A-ثَلاثونَ الافٍ

B- ثَلاثونَ الفٍ

C- ثَلاثونَ الفاً

D- ثَلاثونَ الفٌ

E- ثَلاثونَ الافٌ

Cevap: C. Çünkü otuz bin sayısının bin’i otuzun temyizi gibi olur.

  

"جاء ثلاثة عشر طالباً" 2-

Cümlesinde sayı fail olduğuna göre aşağıdakilerden hangi şekilde harekelenmelidir?

ثَلاثةِ عَشرِA-

ثَلاثةُ عَشرَB-

ثلاثةَ عَشَرَC-

ثَلاثَةٌ عَشَرةٌD-

ثَلاثةٍ عَشَرٌE-

Cevap: C. Çünkü 11’den 19’a kadar fetha üzerine memnidirler, yani harekeleri değişmez fail bile olsalar.12 sayı hariç.

 

 

 

3. ÜNİTE

 

1-قُلْنَ  fiili aşağıdaki gruplardan hangisine girer?

A- Mehmuz

B- Nakıs

C- Salim

D- Ecvef

E- Sahih

Cevap: D. Çünkü قُلن aslı قال ‘dir. Ortası med harfidir, o zaman ecvef’dir.

 

2-دعا ‘nın ikinci dişil çoğulu aşağıdakilerden hangisidir?

A-دعوْنَ

B-دَعوتِ

C- دعوْنا

D-دعوتُم

E-دعوتُنَّ

Cevap: E. Çünkü دعا fiilinin çekimini bilmemiz gerekir.Sonu elif olduğu için aslı vav’dır. Elif’i vav dönüştürüldükten sonra normal fiil gibi çekilir.

 

3- رمى‘ nın III dişil muzari çoğulu aşağıdakilerden hangisidir?

A-يَرمَوْنَ

B-يَرمِيِنَ

C-يَرمُونَ

D-يَرمُونَ

E-تَرمِيِنَ

Cevap: B. Çünkü Nakıs fiildir, çekimi düzensizdir, sonu kısa elif olduğu için “ye”ye dönmüşür.

 

 

4. ÜNİTE

 

1- Aşağıdaki fiillerden hangisine müteharrik raf zamiri bitişmiştir?

A-يَدُ لّ

B-يَظُنَّانِ

C-مَدُّ وا

D-هَمَّ

E-شَدَدْنَا

Cevap: E. Sınavda harekeli ref zamiri sorduğu zaman demek fiilin idgamı çözülmüştür. Bizde bunu E şıkkında gördük. Sınavda sakin ref zamiri dediği zaman biz idgamı çözülmemişi seçeriz yani şeddesi duruyor.

 

2- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde muzaaf fiili sakin ref zamirine bitişmiştir?

A-شَقَقْتِ رأسَ أخيكِ

B-شَققْتُمْ التَّفاحةَ

C-قَصَّتْ زينب شَعْرها

D-أعْددْنا التَّقرير

E-لماذا فرَرْتَ مِنَ السجنِ

Cevap: C. Yani idgamı çözülmemiştir, fiilde şedde göreceğiz.

 

 

Okul Zil Programı

yilsoftzil

9786059223690
logo5

Esma-ül Hüsna

Ziyaretçi İstatistikleri

Bugün7
Dün344
Bu hafta2405
Bu ay7377
Hepsi969357