01-Kimseye fena söylemez, kimsenin sözünü kesmezdi,
 02-Sert değildi, yumuşak idi,
 03-Edep ve hayâ âbidesiydi,
 04-İnsan severdi, Dosttu,
 05-Çok mütevâzi idi. Vâkurdu. 

 06-Boş ve lüzumsuz konuşmazdı.
 07-Karşısındakini candan dinlerdi.
 08-Çocukları çok sever ve okşardı. Bir hadisi şeriflerinde şöyle
 buyururlar:"Büyüklerimize hürmet etmeyen,küçüklerimize mer-hamet etmeyen
 bizden (kâmil ümmetimizden) değildir"
 09-Fazilet sahiplerine saygı gösterirdi.
 10-Akrabasını ve komşusunu hatırdan çıkarmaz, onlara ikrâmdâ bulunurdu.
 Fakat onları kendilerinden üstün, faziletli olanlara tercih etmezdi.
 11-Cömertti, şefkatliydi,
 12-Sözünde mutlaka dururdu.
 13-Dinlemesini, söylemekten fazla severdi,
 14-Nefsine hâkimdi,
 15-Beyaz giymeyi tavsiye ederlerdi,
 16-Namazı noksansız kıldıranların en hafif kıldıranıydı.
 17-Güleceği zaman mübarek elini, mübarek ağzının üzerine koyardı.
 18-Kahkaha ile gülmez, fakat daima mütebessim bulunurdu.
 19-Verilen müjdeler şükrederdi,
 20-Uyurken mübârek sağ elini, mübârek yanağının altına koyardı.
 21-Herkesin isteğini mümkün olan ölçüde, yerine getirirdi.
 22-Eli çok açıktı, cömertliği deryadan farksızdı,
 23-İlim, hikmet çağlayanı, sabır timsaliydi,
 24-Atılgandı, tehlikeden korkmazdı, heybetliydi.
 25-Gelmiş ve gelecek insanların en cesur ve en kahramanı, en kuvvetlisiydi.
 
 26-Hanımlarına karşı insanların en yumuşağı ve ikrâmlısıydı. Onlara karşı
 daima tebessümlüydü,
 27-Ne yer, ne içerse hizmetçisine de aynısını verirdi, Vefat ederken son
 anlarında dahi : "Elinizin altındakilere (hizmetçi ve işçilere) iyi
 davranmamızı, onların haklarını gözetmemizi ve namaza dikkat etmemizi"
 tavsiye buyurmuştu.
 28-Sofradan daima doymadan, yarı aç kalkardı.
 29-Temizliğe son derece ehemmiyet verir ve riâyet ederdi,
 30-Özel işlerini kendisi yapardı. Döşeği içi hurma lifi dolu deridendi.
 31-Dünya malına asla rağbet göstermezdi, Bir gün yanında dünyalıktan
 bahsettiler, Buyurdu ki : "İşitmiyor musunuz? Sâde hayat imandandır"'
 32-Ekseri yediği arpa ekmeği ve hurmaydı, Allah'ın huzuruna kavuştuğu
 vakit, evinde az bir arpadan başka yiyecek maddesi bulunmamıştı.
 33-Kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı,
 34-Çok adildi.
 35-Sosyal adaleti ve kardeşlik hukukunu en güzel o uyguladı.
 36-Çalışmaya, ilim ve irfana, icad ve keşiflere teşvik etmiştir.
 37-Daima Hakk'ın ve haklının yılmaz savunucusuydu.
 38-Zulüm ve sömürünün amansız düşmanıydı.
 39-İnsanların faydası için, kendi rahatını terk ederdi,
 40-İnsanlara madde ve mevkisine göre değil, takvâ ve ahlâkına göre değer
 verirdi.
 41-İlim-irfan âdab-erkân şiârıydı.
 42-Hayatı iman ve cihad olarak görmüştür,
 43-Cahil bir toplumu, dünyanın en insâni, en müreffeh devleti haline
 getirmiştir, O'nun tebliğ ettiği İslam Nizamı'nı hayatlarına gerçek
 mânasıyla tatbik eden cemiyetler, yine aynı şekilde dünyanın ve insanlığın
 efendisi olurlar,
 44-Modern medeniyetin öncüsü ve insanlığın manevi mimarıdır.
 45-İlk defa insan haklarını tam manâsıyla o açıklamış ve bunu tatbik
 etmiştir.
 46-Rasulullah (s.a.s.) güler yüzlü, tatlı sözlüydü.
 Rasulullah (s.a.s.) her yönden örnek alınacak en mükemmel insandır, Her
 müslümanın O'nu en güzel şekilde öğrenip tanıması; Onun yüce ahlâkını
 yaşamaya ve yaşatmaya çalışması lazımdır, Çünkü O'nun ahlâkı, Kur'ân ahlâkı
 idi. Hz. Âişe (r,anha) Validemize, Sahabeler Rasulullah'ın (s.a.s.)
 ahlâkını sordular. Buyurdu ki : "Siz Kur'ân okumuyor musunuz Allah Rasulü
 (s.a.s.)'nün ahlakı Kur'an idi"
 Şair Nabi şöyle diyor :
 "Çalış, ehl-i kemâl ol, uyma her nâdân-ı gümraha,
 Baş eğ, el bağla, sonra gel Huzuru Hazreti Şâh'a."
 Şair Zafer Hoca şöyle diyor:
 Çıkmak istiyorsan kıyamet günü, haşri-sabaha,
 Her gün yüz salatü-selam, gönder Resulüllaha.
 Rasulullah (s.a.s.) Efendimizin çok yapmış olduğu dualarından biride şudur:
 “Allah'ım:
 1-Fayda vermeyen ilimden,
 2-Kabul olmayan amelden,
 3-Müstecâb olmayan duadan sana sığınırım".
 Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ey mü'min, sende şu dört şey bulunursa
 dünyada kaybettiğin (elde edemediğin) şeylere üzülme:
 1-Doğruluk ve sadakat,
 2-Emanetlere riayet,
 3-Güzel huy ve yüksek ahlâk,
 4-Meşru çalışıp helalden kazanmak"
 Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi Peygamber Efendimize ve O'nu örnek
 edinenlerin üzerine olsun... Aminnnn
 ------------------------
 ALLAHIM! GÖNLÜMDE OLANI,
 HAKKIMDA HAYIRLI EYLE,
 HAKKIMDA HAYIRLI OLANI,
 GÖNLÜMDE RAZI EYLE 

 

Okul Zil Programı

yilsoftzil

9786059223690
logo5

Esma-ül Hüsna

Ziyaretçi İstatistikleri

Bugün167
Dün436
Bu hafta1925
Bu ay8001
Hepsi995919