Enes bin Mâlik -radıyallahu anh- naklediyor:

Bir adam Rasûlullah -sallâllahu aleyhi ve sellem-’e gelerek:

“–Kıyâmet ne zaman kopacak?” diye sordu.

Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem-:

“–Kıyâmet için ne hazırladın?” buyurdu.

Adam:

“–Ahiret için öyle çokça (fazladan) oruç, namaz ve sadaka hazırlayabilmiş değilim. Ancak ben, Allâh’ı ve Peygamberʼini (çok) seviyorum.” dedi.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem-:

“–O hâlde sen, sevdiğinle berabersin.” buyurdu. (Buhârî, Edeb, 96; Müslim, Birr, 164)