EN’ÂM – 3
Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur‏
Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer.
Büyük müjde‏
Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse
Âyetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır.
(Onlar) her âyeti görseler de ona iman etmezler.
Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur.
Kur’an’ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız.
Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir.
Mucizenin Önemi
Hâlbuki kötü tuzak, ancak sâhibine dolanır.
{Mâide, 5 /49}
İyiyi Kötüden Ayırt Edecek Bir Anlayış
Şükrederseniz Elbette Size Nimetimi Artırırım
Kuşkusuz o Kur’an, değerli bir elçinin sözüdür.
Köye Sor
Hadislerle açıklanan ayetler
ŞÛRÂ SURESİ (DİYANET) – 48
ŞÛRÂ SURESİ Ayet 30 (DİYANET)
Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı.
Melekler insanlar için mağfiret diliyor
Tevbe-100
Cuma – Ayet 11
Secde Suresi 14. Ayet- Ebedi Azab
Muhammed Suresi – 19