• Bilgi ile beraber ihlas da artmaz ise bu durum insanı şüpheye götürür. İhlas da artarsa imani kemalleştirir.
  • Eleştiriye açık olmayan gelişemez.
  •