İlk Javascript Proje

Burası Yazı başlığı olsun

SELAM VE DUA

Paragraf yazısı
Firstname Lastname Age
Jill Smith 50
Eve Jackson 94

ÇOK ŞÜKÜR

Bismillah

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>İlk Javascript Proje</title>

<style type="text/css">
	
  body { background-color: lightblue;}

 .hasan { color: Blue; text-align: center; }


 .ozel {background-color:Tomato; color:yellow; text-align:center; border-style: solid; font-size: 54px;}


 table.solid {border-style: solid;} 

 
 .center {
		 margin: auto;
		 width: 50%;
		 border: 3px solid green;
		 padding: 10px;
		 background-color:Pink; 
		 }

 th { border: 3px solid green;  }
 td { border: 3px solid green;  }
</style>

<link rel="stylesheet" href="sitil.css">


<script type="text/javascript">
	
   function degistir(color, hamd) {
				   	       alert('Şükürler Olsun');//alert(hamd); 
				   	       document.body.style.backgroundColor = "red"; 
				   	       document.h1.style.font-size = 54px; 	                   
                   }


</script>

</head>
<body>

<h1 class="ozel">Burası Yazı başlığı olsun</h1>

<h1>SELAM VE DUA</h1>

<p style="background-color:Yellow; margin: auto; width: 50%; font-size: 54px; text-align: center; ">Paragraf yazısı</p> 

<form>
 <input type="text" value="YAZ"> 
 <input type="button" value="TIKLA" onclick="degistir('black','hamdü sena')">
 <br>
 <input type="checkbox"><br>
 <input type="date">

</form>
<br>

 
	<table class="ozel" style="width:60%; margin: auto;">
	 <tr>
	  <th>Firstname</th>
	  <th>Lastname</th>
	  <th>Age</th>
	 </tr>
	 <tr>
	  <td>Jill</td>
	  <td>Smith</td>
	  <td>50</td>
	 </tr>
	 <tr>
	  <td>Eve</td>
	  <td>Jackson</td>
	  <td>94</td>
	 </tr>
	</table>
	<br>
 <p class="ozel">ÇOK ŞÜKÜR</p> 

<h2 style="color: Green; ">Bismillah</h2>

</body>
</html>