İlk olarak 1999 Monitor kaldırıken Mustafa Enver

2010 lardan sonra zaman zamam senede 1 hafta tutulma

Merdiven şemsiyeli hareket

Teknofest’ten sonra kalıcı bir durum sonra biraz hafiflemesi

Cami avlusuna dikilen 5 ağaç dönemi

Sol taraf merkezli idi daha sonra orta ve sağ hakimiyeti.

Sürekli bir durum arz etmesi.

Netice her durumda bütün hamdler ve şükürler Allatütealaya aittir.

Bu da geçer inşallah