fetch(“https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1”).then(function (response) {

  response.json().then(function (post) {

    //post değerleri ile ilgili işlemler burada yapılabilir.

  })

}).catch(function (err) {

  //hata olma durumunda catch fonksiyonu çalışacaktır.

})