Back to Top

Category Archives: Hikmetli Hadisler

Sevdiğinle Berabersin” Hadîs-i Şerîfi

Enes bin Mâlik -radıyallahu anh- naklediyor:

Bir adam Rasûlullah -sallâllahu aleyhi ve sellem-’e gelerek:

“–Kıyâmet ne zaman kopacak?” diye sordu.

Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem-:

“–Kıyâmet için ne hazırladın?” buyurdu.

Adam:

“–Ahiret için öyle çokça (fazladan) oruç, namaz ve sadaka hazırlayabilmiş değilim. Ancak ben, Allâh’ı ve Peygamberʼini (çok) seviyorum.” dedi.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem-:

“–O hâlde sen, sevdiğinle berabersin.” buyurdu. (Buhârî, Edeb, 96; Müslim, Birr, 164)

Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?

Bir gün Ubey b. Ka’b -radıyallâhu anh- Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-‘e sordu:
“- Yâ Rasûlallâh! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?”.
“- Dilediğin kadar yap.” buyurdu.

“- Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?” diye sordum.
“- Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.” buyurdu.
“- Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım.” dedim.
“- Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.” buyurdu.

Ben yine:
“- Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?” diye sordum.
“- İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.” buyurdu.
“- Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?” deyince:
“- O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.” buyurdu.” (Tirmizî, Kıyâmet, 23)